Những phân hệ chính của DME Portable

Các phân hệ chính trong hệ thống

 • Phân hệ điều hành nội bộ
  • Giao việc từ xa cho nhân viên
  • Quản lý lịch làm việc từng cá nhân.
  • Quản lý sơ đồ tổ chức
  • Chat trao đổi nội bộ

 • Phân hệ sản phẩm dịch vụ
  • Quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ
  • Cấp tạo mã vạch (Barcode), QRCode cho từng sản phẩm.
  • Định nghĩa thuộc tính cho từng nhóm sản phẩm dịch vụ riêng biệt.
  • Quản lý giá theo khu vực, theo nơi giao hàng.
  • Quản lý chi nhánh phụ trách.
 • Phân hệ nhà phân phối.
  • Phân phối khu vực phụ trách
  • Theo dõi công nợ theo từng nhà phân phối.
  • Báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá nhà phân phối
  • Bản đồ kênh phân phối.
  • Đặt hàng nội bộ.
 • Phân hệ quản lý kho
  • Nhập kho
  • Xuất kho
  • Kiểm kê hàng tồn kho.
 • Phân hệ quản lý thông tin khách hàng,
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý kế hoạch làm việc với từng khách hàng.
  • Lịch làm việc của nhân viên với khách hàng.
  • Quản lý các thông tin trao đổi với khách hàng.
  • Phân loại khách hàng.
 • Phân hệ bán hàng
  • Quản lý quá trình đặt hàng.
  • Quản lý nghiệp vụ giao/ nhận hàng theo đơn hàng.
  • Theo dõi quá trình xử lý đơn đặt hàng có nội dung bất thường.
  • Quản lý chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi, vouchers…
  • Chức năng bán hàng bằng mã vạch – POS
  • Báo cáo doanh số, doanh thu, sản lượng … theo ngày, tháng , tuần, khoản thời gian cụ thể.
  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
 • Phân hệ nhân sự
  • Quản lý thông tin chi tiết từng cá nhân
  • Phân loại theo nhóm
  • Quản lý thẻ nhân viên
  • Ghi nhận kết quả đào tạo từ hệ thống đánh giá online
  • Bản đồ phân bổ nhân viên
  • Chấm công qua thẻ từ.
 • Phân hệ quản lý chất lượng sản xuất
  • Định nghĩa các tiêu chuẩn chất lượng.
  • Quản lý chất lượng sản phẩm khi sản xuất, gia công
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm
  • Đánh giá chất lương sản phầm dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đưa ra.
 • Phân hệ quản lý hồ sơ tài liệu
  • Phân loại hồ sơ, tài liệu.
  • Xác định quyền truy cập tài liệu theo sơ đồ tổ chức của đơn vị.
  • Quản lý biểu mẫu, template theo từng phiên bản (version).
 • Phân hệ quản lý quy trình
  • Đơn vị tự định nghĩa các quy trình theo hiện trạng của từng công ty
  • Quản lý các nghiệp vụ phát sinh theo quy trình đã định nghĩa.
  • Cho phép duyệt/từ chối theo từng vai trò của cá nhân đã định nghĩa trong quy trình.
  • Tổ chức quy trình theo sơ đồ tổ chức của đơn vị.
 • Phân hệ quản lý tài sản, thiết bị.
  • Quản lý tài sản, tài nguyên của đơn vị.
  • Lịch sử dụng tài sản, tài nguyên theo từng cá nhân.
 • Quản lý dự án.
  • Quản lý thông tin dự án, thành viên trong dự án.
  • Quản lý các công việc của từng thành viên trong dự án.
  • Kiểm soát trạng thái của từng công việc.
  • Đánh giá kết quả, thời gina thực hiện giữa lên kế hoạch và thực tế triển khai.
 • Hệ thống
  • Quản lý người dùng.
  • Quản lý phân quyền người dùng, nhóm người dùng.
  • Phân quyền truy cập vào các vùng dữ liệu theo từng nhân viên.
  • Quản lý ngôn ngữ.
  • Xem log chi tiết trên hệ thống.
 • Các tiện ích khác
  • Kiểm soát vào ra, chấm công .. thông qua thẻ từ, RFID…
  • Công cụ  backup online – Sao lưu dữ liệu chỉ với một click chuột.
  • Gửi SMS , SMS Brandname.
  • Bản tin (Newsletter) đến khách hàng, đối tác,…

 

 

 

Leave a Reply