Ký kết hợp đồng triển khai DME tại 3C Engineering Co.,Ltd

Đại diện của DME và  3C Engineering Co.,Ltd đã cùng nhau ký kết hợp đồng triển khai DME tại 3C Engineering Co.,Ltd. Chúc dự án thành công tốt đẹp.

Leave a Reply