Ký kết hợp đồng ghi nhớ triển khai DME với đại diện QUACERT

Đại diện DME – GoldData ký kết hợp đồng ghi nhớ triển khai DME với đại diện của Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp (QUACERT) tại Hà Nội.  Chúc dự án triển khai DME thành công tốt đẹp.

 

Hà Nội . 25/12/2017

Leave a Reply