ERP3S – Công cụ quản lý kho của doanh nghiệp

ERP3S – Ứng dụng quản lý kho hoạt động trên nền web-based giải quyết bài toán quản lý số liệu kho một các hiệu quả. Dù ở bất kỳ nơi nào chỉ cần có máy tính, hoặc một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet là có thể nắm được các thông tin hàng hóa trong kho bãi  một cách nhanh chóng:

 • Đặt hàng nhà cung cấp
 • Nhập kho
 • Quản lý số part sản phẩm
 • QRCode Partnumber
 • Xuất kho
 • Trả hàng
 • Xuất nội bộ
 • Số lượng tồn kho
 • Kiểm kê hàng hóa
 • Nhập kho điều chỉnh
 • … và nhiều chức năng khác

Có thể xem thông tin trực tiếp 24/7  bất cứ lúc nào, mà không cần phải hỏi bất kỳ nhân viên nào.

Giải pháp ERP3S cung cấp các công cụ  tạo mã Barcode , QRCode cho sản phẩm giúp việc quản lý kho được thuận tiện hơn.

Một số màn hình về chức năng quản lý kho

Quản lý số part (serial) của từng hàng hóa
Thông tin chi tiết của một phiếu nhập kho
Giải pháp hỗ trợ tạo mã barcode tự động trong việc định danh sản phẩm
Hỗ trợ QRCode phục vụ truy nguyên nguồn gốc sản phẩm

 

 

3STONE Group