Chương trình giao lưu DME với 23 tỉnh thành phía bắc

Trong buổi giao lưu kết nối Doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp 23 Tỉnh , Thành phố khu vực Miền Bắc và 3 Tỉnh Thành Miền Trung, Ông Đinh Văn Hiến đã có bài Tham luận về Hệ thống Tự động hóa quản trị Doanh nghiệp toàn diện DME và Gold Data hết sức ấn tượng và được đông đảo các Doanh nhân quan tâm và đặt hàng. Chúc cho nhiều Doanh Nhân và Doanh nghiệp trong cả nước có điều kiện để đầu tư sản phẩm Tự động hóa quản trị DN toàn diện DME này. Continue reading “Chương trình giao lưu DME với 23 tỉnh thành phía bắc”