Tích hợp tổng đài điện thoại vào ERP3S

ERP3S đã hoàn tất việc tích hợp tổng đài điện thoại vào hệ thống . Trên phân hệ CRM của ERP3S doanh nghiệp sẽ quản lý được các thông tin như:

  • Thời điểm các cuộc gọi ra, vào của từng khách hàng
  • Tần xuất, thời lượng, nội dung các cuộc gọi  qua tổng đài
  • Kiểm soát mọi thông tin trao đổi giữa nhân viên và khách hàng
  • Định mức KPI chăm sóc khách hàng của nhân viên

Continue reading “Tích hợp tổng đài điện thoại vào ERP3S”

ERP3S – Công cụ quản lý kho của doanh nghiệp

ERP3S – Ứng dụng quản lý kho hoạt động trên nền web-based giải quyết bài toán quản lý số liệu kho một các hiệu quả. Dù ở bất kỳ nơi nào chỉ cần có máy tính, hoặc một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet là có thể nắm được các thông tin hàng hóa trong kho bãi  một cách nhanh chóng: Continue reading “ERP3S – Công cụ quản lý kho của doanh nghiệp”

Cách mạng công nghiệp 4.0 và Golddata

Hiện nay người người, nhà nhà đều nói đến Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vậy với Golddata đóng vai trò gì trong CMCN 4.0 ?

Nếu theo như định nghĩa về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 :

  1. Cách mạng công nghiệp đầu tiên:  sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất;
  2. Cách mạng công nghiệp lần thứ 2: diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt;
  3. Cách mạng công nghiệp lần thứ 3: sử dụng điện tử và CNTT để tự động hóa sản xuất;
  4. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, sinh học và kỹ thuật số… bao gồm sự xuất hiện của công nghệ Internet Vạn vật (IoT), thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới…

Continue reading “Cách mạng công nghiệp 4.0 và Golddata”

DME Portable hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời kỳ kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, sinh học và kỹ thuật số… bao gồm sự xuất hiện của công nghệ Internet Vạn vật (IoT), thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới… thì việc số hóa dữ liệudoanh nghiệp là điều cần thiết để doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên 4.0

Với GoldData mang lại giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề số hóa dữ liệu doanh nghiệp. Hệ thống có thể hoạt động trên thiết bị phân cứng chuyên dụng DME Portable hoặc trên server của doanh nghiệp hoặc trên các hệ thống cloud với các chức năng như: Continue reading “DME Portable hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”