Chức năng chính của DME Portable

Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp DME Portable hỗ trợ doanh nghiệp khi cần xử lý những vấn đề sau:

  • Không có công cụ giao việc từ xa cho nhân viên, lúc nào cũng phải giao việc tận nơi.
  • Không quản lý được ngày phép năm của nhân viên, khó khăn trong việc duyệt ngày nghỉ.
  • Tài sản, thiết bị, máy móc , xe cộ …không kiểm soát được ai đang sử dụng, kế hoạch sử dụng như thế nào? Một phòng họp cùng hẹn 02 khách hàng của 02 nhóm khác nhau !
  • Thông tin dự án, công trình đang triển khai như thế nào, ai làm gì , khi nào xong? đang bị sự cố gì? …
  • Tài liệu mỗi phòng ban, cá nhân … mỗi kiểu, không theo quy định của công ty.
  • Các quy trình của công ty vận hành loạn cả lên, dù đã được chứng nhận ISO nhưng mua hàng “quên” không đánh giá nhà cung cấp, không trình kế toán để chuẩn bị tài chính …
  • Thông tin khách hàng mỗi nơi một kiểu, các đơn hàng, nhu cầu … không được theo dõi đầy đủ.
  • Áp Key Performance Indicator (KPI) cho từng nhân viên, nhưng không có công cụ để ghi nhận, đo lường, đánh giá hiệu quả công việc…
  • …và nhiều vấn đề khác.

Continue reading “Chức năng chính của DME Portable”

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q: Tại sao phải dùng DME Porttable, trong khi iphone, ipad, smart phone … đã có calenda, dropbox, iCloud,… ?
A: Các công cụ ( calenda, dropbox, iCloud,…) dùng để “lưu trữ” thông tin chứ không phải dùng để “quản trị” thông tin. Ngoài ra mỗi doanh nghiệp nên có một hệ thống quản lý thông tin của “riêng” doanh nghiệp, để kiểm soát tốt hơn.
Q: Khi triển khai DME Portable cần hệ thống như thế nào ? 
A: Để triển khai hệ thống DME Portable chỉ cần các thiết bị client để kết nối vào , bao gồm máy tính bàn, laptop, ipad, điện thoại smart … là có thể triển khai hệ thống DME portable.

Continue reading “Câu hỏi thường gặp (FAQ)”