Cách mạng công nghiệp 4.0 và Golddata

Hiện nay người người, nhà nhà đều nói đến Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vậy với Golddata đóng vai trò gì trong CMCN 4.0 ?

Nếu theo như định nghĩa về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 :

 1. Cách mạng công nghiệp đầu tiên:  sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất;
 2. Cách mạng công nghiệp lần thứ 2: diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt;
 3. Cách mạng công nghiệp lần thứ 3: sử dụng điện tử và CNTT để tự động hóa sản xuất;
 4. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, sinh học và kỹ thuật số… bao gồm sự xuất hiện của công nghệ Internet Vạn vật (IoT), thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới…

Thì Golddata chỉ đang làm nhiệm vụ của lần thứ 3 mà thôi !

Với mong muốn kết nối vạn vật, mọi thứ có thể kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu với nhau nhưng …

 • Không biết nhân viên mình đang làm gì ?
 • Chấm công bằng thẻ đục lỗ
 • Tài liệu chất đầy trong tủ giấy
 • Số liệu kho do quản kho nắm, và nằm trên quyển sổ của anh/chị ta và muốn biết thì phải …hỏi anh ta.
 • Cái máy A  đã hoạt động bao lâu, còn lại bao nhiêu giờ hoạt động nữa sẽ đến lúc bảo hành, bảo trì  không nắm được …cứ chờ hỏng rồi tính
 •   Nguồn lực lao động của công ty đang như thế nào? bao nhiêu phép đã được sử dụng…
 • Tài nghuyên công ty không biết đang như thế nào, ai sử dụng, sử dụng bao nhiêu …
 • … và nhiền vấn đề khác.

Với các vấn đề trên doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động được, nhưng rất khó để nói đến CCMCN 4.0

Hãy để Golddata sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán 3.0 trước khi bàn về 4.0 nhé!

 

3STONE Group.