Về chúng tôi

DME Porttable là sản phẩm của DKNEC & 3STONE , một đơn vị về Tự Động Hóa & một đơn vị về CNTT. Sản phẩm DME Portable được gia công OEM phần cứng bởi một đối tác tại Nhật Bản, DKNEC & 3STONE phát triển phần core ứng dụng & các giao thức kết nối điều khiển thiết bị ngoại vi.

 

Các chức năng chính của DME Portable

 • Quản lý công việc nhân viên
 • Công cụ giao việc từ xa.
 • Thống kê số ngày nghỉ phép của nhân viên.
 • Quản lý tình hình thực hiện công việc, dự án.
 • Quản lý kho (xuất, nhập, tồn) của đơn vị.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng & đối tác.
 • Quản lý tài liệu , văn bản , biểu mẫu.
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng.
 • Điều tra, phân tích thị trường, bản đồ hóa vị trí.
 • Quản lý quy trình làm việc, ISO.
 • Công cụ đánh giá KPI.