3STONE ký kết hợp tác với Tập Đoàn Tri Thức Trẻ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn đại diện của 3STONE đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác với Tập Đoàn Tri Thức Trẻ về kế hoạch triển khai 1000 licenses DME trong năm 2018.

HCM 16.01.2018

Leave a Reply